plakat para110x150praca socjalna 150px

Zmarł ks. Roman Kulczycki, senior z Domu Księży Seniorów w Biłgoraju

Zmarł ks. Roman Kulczycki, senior z Domu Księży Seniorów w Biłgoraju

    W sobotę, 12 września, w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju, w wieku 63 lat zmarł ksiądz Roman Kulczycki. Pochodził z Nowego Sioła...

Zmarł kard. Marian Jaworski

Zmarł kard. Marian Jaworski

  W wieku 94 lat zmarł w sobotę 5 września kard. Marian Jaworski – przyjaciel św. Jana Pawła II, były metropolita lwowski, pierwszy rektor...

Spór w Zjednoczonej Prawicy?

Spór w Zjednoczonej Prawicy?

  Trwają rozmowy dotycząc rekonstrukcji rządu. Do mediów przedostają się informacje o kulisach rozmów na Nowogrodzkiej. Blisko pięć godzin...

O banderowskim ludobójstwie dokonanym przez OUN-UPA na Polakach

O banderowskim ludobójstwie dokonanym przez OUN-UPA na Polakach

  Pod patronatem „Gazety Parlamentarnej” W niedzielę, 30.08.2020 r., w dawnej, drewnianej, desakralizowanej cerkwi greckokatolickiej pod...

Turniej szachowy w Mielcu

Turniej szachowy w Mielcu

 W niedzielę, 23.08.2020, w Mielcu (w Centrum Wystawienniczo - Promocyjnym przy SCK) odbył się XXVI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY...

O banderowskim ludobójstwie dokonanym przez OUN-UPA na Polakach

O banderowskim ludobójstwie dokonanym przez OUN-UPA na Polakach

  W niedzielę, 30.08.2020 r., w Bełżcu odbędzie się wydarzenie historyczno - społeczno – kulturalne upamiętniające 77-rocznicę...

W Porębach Kupieńskich obyły się II Lasowiackie Dożynki

W Porębach Kupieńskich obyły się II Lasowiackie Dożynki

  W niedzielę, 23.08.2020 r., w Porębach Kupieńskich odbyły się II Lasowiackie Dożynki. Ich celem było przypomnienie dawnych tradycji...

„Niedokończone Msze Wołyńskie” w Nowym Siole

„Niedokończone Msze Wołyńskie” w Nowym Siole

  Z inicjatywy Stowarzyszenia „Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego” z siedzibą w Lublinie, w niedzielę, 23.08.2020 r., w kościele...

W Kolbuszowej uczczono Bitwę Warszawską

W Kolbuszowej uczczono Bitwę Warszawską

  Kwiaty i modlitwa. Tak wyglądały uroczystości w Kolbuszowej. W sobotę, 15 sierpnia, w kolbuszowskiej kolegiacie odprawiona została...

Ks. Karol Kulczycki SDS nowym biskupem diecezji Port Pirie w Australii

Ks. Karol Kulczycki SDS nowym biskupem diecezji Port Pirie w Australii

Ks. Karol Kulczycki, SDS, wiceprowincjał Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (Księża Salwatorianie) w Krakowie, został...

 • Zmarł ks. Roman Kulczycki, senior z Domu Księży Seniorów w Biłgoraju

  Zmarł ks. Roman Kulczycki, senior z Domu...

  niedziela, 13, wrzesień 2020 10:34
 • Zmarł kard. Marian Jaworski

  Zmarł kard. Marian Jaworski

  niedziela, 06, wrzesień 2020 08:01
 • Spór w Zjednoczonej Prawicy?

  Spór w Zjednoczonej Prawicy?

  sobota, 05, wrzesień 2020 08:50
 • O banderowskim ludobójstwie dokonanym przez OUN-UPA na Polakach

  O banderowskim ludobójstwie dokonanym przez...

  poniedziałek, 31, sierpień 2020 20:36
 • Turniej szachowy w Mielcu

  Turniej szachowy w Mielcu

  wtorek, 25, sierpień 2020 21:17
 • O banderowskim ludobójstwie dokonanym przez OUN-UPA na Polakach

  O banderowskim ludobójstwie dokonanym przez...

  wtorek, 25, sierpień 2020 14:55
 • W Porębach Kupieńskich obyły się II Lasowiackie Dożynki

  W Porębach Kupieńskich obyły się II...

  wtorek, 25, sierpień 2020 22:04
 • „Niedokończone Msze Wołyńskie” w Nowym Siole

  „Niedokończone Msze Wołyńskie” w Nowym Siole

  niedziela, 23, sierpień 2020 07:28
 • W Kolbuszowej uczczono Bitwę Warszawską

  W Kolbuszowej uczczono Bitwę Warszawską

  niedziela, 16, sierpień 2020 09:06
 • Ks. Karol Kulczycki SDS nowym biskupem diecezji Port Pirie w Australii

  Ks. Karol Kulczycki SDS nowym biskupem...

  sobota, 01, sierpień 2020 14:42

Artykuły

W Starym Dzikowie o „rzezi wołyńskiej”

 

Pod patronatem „Gazety Parlamentarnej”

Woy43

W dniu 11 lipca obchodzony był ustanowiony na mocy uchwały Sejmu z dnia 22 lipca 2016 roku Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Zbiega się upamiętnieniem 77. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu.

4

Z tej okazji Stowarzyszenie „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego” z siedzibą w Lublinie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną w Starym Dzikowie zorganizowały w niedzielę, 12 lipca, spotkanie, podczas którego prelekcję na temat „Wołyń'43: Walka o pamięć – walka Polskę” wygłosił prof. Adam Kulczycki ze Strasburga (Francja) - wiceprezes Stowarzyszenia „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego” z siedzibą w Lublinie. Spotkanie poprzedziło otwarcie wystawy „Niedokończone Msze Wołyńskie”, przygotowanej przez „Civitas Christiana” Oddział w Lublinie. Spotkanie w Starym Dzikowie wpisało się w ogólnopolskie, społeczne obchody Krwawej Niedzieli na Wołyniu.

3

W dawnej cerkwi greckokatolickiej gości przywitał Leszek Król, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie a słowo wstępne wygłosiła Lidia Waszczukkierownik Biblioteki Publicznej w Starym Dzikowie.

Wołyń’43: walka o pamięć - walka o Polskę

- Podjęty przez mnie temat w dzisiejszej prelekcji Wołyń’43: walka o pamięć - walka o Polskę. W 77-rocznicę banderowskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu i w Galicji Wschodniej obrazuje akcje nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA skierowane przeciwko ludności polskiej na Kresach Wschodnich. Były to mordy na wielką skalę, pożogi, rabunki i niszczenie mienia - mówił w swojej prelekcji prof. Adam Kulczycki. - Napady na ludność polską na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej ciągnęły się od 1942 do 1947 roku, a nasiliły się w lecie 1943 roku. Wówczas to wymordowano ponad 100 tysięcy Polaków oraz kilka tysięcy Ukraińców. Akcja zainicjowana była przez działaczy OUN-B (banderowcy) i wykonywana przede wszystkim przez formacje UPA wspomagane przez chłopów. Najwięcej mordów, dokonanych w lecie 1943 roku, odbywało się w niedziele. Ukraińcy wykorzystywali fakt, że ludność polska gromadziła się podczas mszy w kościołach, więc często kościoły były otaczane, a wierni przed śmiercią częstokroć byli torturowani w okrutny sposób, na przykład przez przecinanie ludzi na pół piłą do drewna, wyłupywanie oczu, palenie żywcem. 11 lipca 1943 miał miejsce skoordynowany atak na dziesiątki polskich miejscowości, w całym zaś lipcu na co najmniej 530 polskich wsi i osad. Pod hasłem Śmierć Lachom zginęło wówczas kilkanaście tysięcy Polaków. Bardzo trudno dziś określić dokładnie liczbę pomordowanych Polaków. Jest to często wynikiem faktu, że niektóre miejscowości zostały zrównane z ziemią, a ich mieszkańcy wymordowani do ostatniego człowieka. Ostrożne szacunki poparte materiałem dowodowym, w postaci relacji tych, którzy przeżyli, pozwalają określić straty polskie na Wołyniu na ok. 60 tys. pomordowanych.

Jak zaznaczył prelegent, w 1944 bandy UPA przeniosły ciężar swych działań na Ziemię Lwowską i Podole, liczniej niż Wołyń zamieszkałe przez Polaków. Straty w Małopolsce Wschodniej (województwa: lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie) są trudne do oszacowania ze względu na brak (wówczas i obecnie) możliwości zinwentaryzowania tych zbrodni. Są to liczby wielokrotnie wyższe, co pozwala określić ogólną liczbę polskich ofiar nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej na ok. 200 tys. osób. Polacy bronili się, ale, będąc mniejszością (zwłaszcza na Wołyniu), nie mieli większych szans. Do obrony stanęły oddziały Armii Krajowej oraz innych organizacji podziemnych, ale największą rolę odegrały polskie oddziały samoobrony. Do historii przeszła samoobrona w Przebrażu, w którym schroniło się ok. 20 tysięcy Polaków.

- W 1944 roku walki z nacjonalistami ukraińskimi prowadziła także 27. Wołyńska Dywizja Armii Krajowej. Po zajęciu tych terenów przez zwycięskie wojska sowieckie Polacy zaczęli wstępować, za zgodą miejscowych komend AK, do tworzonych przez władze sowieckie Istriebitielnych Batalionów, które przyczyniły się do uratowania życia i mienia tysięcy ocalałych z pogromu Polaków – mówił prof. Adam Kulczycki. - Nacjonaliści ukraińscy mordowali także Ukraińców i Czechów nieprzychylnych UPA, pomagających Polakom bądź współpracujących z ZSRR w roku 1941. Są oni obecnie często traktowani przez propagandę jako ofiary polskiej akcji odwetowej. Dużo ofiar było też wśród osób z małżeństw mieszanych. Mordowano przede wszystkim dzieci i jednego z małżonków. Często zmuszano na przykład męża Ukraińca do zabicia członków rodziny, odmowa karana była śmiercią. Polacy przeprowadzali akcje odwetowe, lecz ich zasięg i skala były nieporównywalne. Większość Polaków z Wołynia walczyła bowiem na różnych frontach i na miejscu pozostali głównie starcy, kobiety i dzieci. Nie można jednak porównywać skali ofiar, nie można także stawiać znaku równości między działalnością UPA i AK. Nie była to wojna polsko-ukraińska, jak chcą niektórzy dzisiejsi Ukraińcy, historycy ukraińscy, lecz kontrakcja polskiego podziemia, rozpoczęta w obronie przed czystkami. Przedstawiane w pamiętnikach i wspomnieniach postawy duchowieństwa ukraińskiego wobec Polaków zamieszkujących Wołyń i Małopolskę Wschodnią w czasie II Rzeczpospolitej Polskiej pokazują, że narzucony społeczeństwu nacjonalizm spotkał się z poparciem wielu duchownych Cerkwi greckokatolickiej. Zachowanie księży greckokatolickich miało wpływ na postępowanie banderowców, którzy likwidowali kapłanów sprzeciwiających się eksterminacji polskiego narodu. Banderowcy bowiem nie liczyli się z nikim i niczym, gdy tylko uznali, że istnieje zagrożenie dla ich sprawy. Celem dzisiejszego spotkania z Państwem jest ukazanie postaw kleru greckokatolickiego wobec masowego ludobójstwa Polaków dokonanego przez OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów województwa lwowskiego.

Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów

a hierarchia greckokatolicka

Zdaniem prof. Adam Kulczyckiego, zasady ideologii ukraińskiego nacjonalizmu, przedstawione przez Doncowa w jego głównym dziele, wprowadzała w życie założona w 1929 r. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, a potem jej bojówki – UPA. Zasady te były bliskie nazizmowi i miały charakter faszystowski.

- Jak słusznie zauważa Bogumił Grott, „w tym miejscu należy postawić pytanie o relacje zachodzące między ideologią OUN a religią chrześcijańską i Cerkwią unicką”1. Według badacza nacjonalizmy można klasyfikować na różne sposoby. Jednak z punktu widzenia ich oddziaływania, a więc i zagrożeń, istotę charakteru tych organizacji najlepiej oddaje stosunek do wartości religijnych. Nacjonalizm ukraiński spod znaku OUN był i jest nadal nacjonalizmem pogańskim w przeciwieństwie do współczesnego mu nacjonalizmu endeckiego, którego hasłem przewodnim w latach trzydziestych XX w. stała się budowa Katolickiego Państwa Narodu Polskiego2 - zauważa wiceprezes Stowarzyszenia „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego” z siedzibą w Lublinie. - Ukraiński greckokatolicki biskup Stanisławowa Grzegorz Chomyszyn ówczesny nacjonalizm swoich ziomków nazywał pogańskim3. Nacjonalizm ukraiński, skodyfikowany pod względem teoretycznym przez Doncowa, nie występował w sposób otwarty przeciw religii chrześcijańskiej, ale jego zasady pozostawały z nią w wyraźnej sprzeczności. Nie przeszkadzało to duchowieństwu greckokatolickiemu udzielać mu dużego poparcia. Trzeba zaznaczyć, że wspomniany bp Chomyszyn bardzo krytykował religijność tego duchowieństwa, oceniając ją jako mijającą się z prawdziwym duchem katolicyzmu, jako grupę zainteresowaną dobrami materialnymi politycznie uzależnioną od sił nacjonalistycznych. Ponadto należy przypomnieć, że hierarchowie Cerkwi greckokatolickiej w Galicji liczyli, że rozprzestrzenienie się nacjonalizmu ukraińskiego na resztę Ukrainy i jego zwycięstwo polityczne pozwoliłoby przywrócić unię na terenach siłą „sprawosławionych” przez carat po rozbiorach Polski. Tak więc mimo różnic o charakterze aksjologicznym między nacjonalizmem ukraińskim a Cerkwią greckokatolicką istniała zbieżność interesów, która praktycznie niwelowała konflikt, a bp Chomyszyn był raczej odosobniony w swoich poglądach, reprezentował tylko mało istotną mniejszość wśród galicyjskich Ukraińców4.

Jak podkreślił prof. Adam Kulczycki, wybuch II wojny światowej zapoczątkował nowy okres współpracy i relacji między hierarchią greckokatolicką a OUN. - Najważniejszą sprawą dla metropolity Szeptyckiego było pogodzenie się dwóch frakcji w OUN, po rozłamie w organizacji w roku 1940 – zauważa prof. Adam Kulczycki. - Podjął on zatem próbę pogodzenia OUN Stepana Bandery z OUN Andrija Melnyka. W sierpniu 1941 r. w siedzibie metropolity po raz pierwszy zostało zorganizowane zebranie przedstawicieli obu frakcji, z udziałem Szeptyckiego i Josyfa Slipego. Byli na nim obecni ze strony OUN-B Mychajło Stepaniak i Lew Rebet, a ze strony OUN-M Osyp Bojdunyk i Atanas Milanycz5. W liście z 7 lipca 1941 r. do Melnyka zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego podkreślał: „Cała ukraińska społeczność żąda porozumienia z Banderą i zaprzestania tego sporu, takiego strasznego i szkodliwego dla sprawy ukraińskiej...”6.

Jak zauważa wiceprezes Stowarzyszenia „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego” z siedzibą w Lublinie, metropolita Josyf Slipyj przesłuchiwany przez KGB z dużą szczerością powiedział: „Z dwojga złego dla interesów Kościoła ukraińscy nacjonaliści burżuazyjni są złem mniejszym niż komuniści, choć i jednych, i drugich z ich ideologią należy uznać za bezbożników. Pomyłką ukraińskich nacjonalistów okazał się fakt, że niewiele liczyli się oni z Kościołem greckokatolickim”7.

Po referacie prof. Adama Kulczyckiego wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Ze strony publiczności padły bardzo interesujące pytania o północny Wołyń. Poruszono kwestie grobu ofiar UPA w pobliskim Cewkowie. Niezobowiązujące rozmowy trwały długo po spotkaniu.

- Spotkanie było potrzebne i udane – podsumowała kierownik Biblioteki Publicznej w Starym Dzikowie.

***

Instytut Pamięci Narodowej udostępnił internetową Bazę Ofiar rzezi wołyńskiej. Znajduje się w niej ponad 17 tys. wpisów dotyczących ofiar, miejsc i okoliczności zbrodni. Głównym celem projektu jest upamiętnienie ofiar zbrodni ludobójstwa dokonanego na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945 przez ukraińskich nacjonalistów.


 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na: https://ipn.gov.pl/pl/zbrodnia-wolynska/102660,Baza-Ofiar-Zbrodni-Wolynskiej.html

***

 

Zainteresowanych tematyką ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej odsyłam do publikacji „Nie zabijaj. Nacjonalizm i ludobójstwo na Kresach wobec Kościoła, etyki chrześcijańskiej i zasad humanizmu” (red. Włodzimierz Osadczy, Adam Kulczycki, Warszawa - Lublin 2018, 396 s. + 20 s. wkł. zdj., ISBN: 978-83-8098-693-0). Publikacja omawia zagadnienie ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w trzech ujęciach: teoretyczno - filozoficznym, opisu faktów historycznych oraz odniesienia do współczesności. Autorami poszczególnych artykułów są cenieni specjaliści badający to zagadnienie.

Osoby i instytucje zainteresowane zorganizowaniem podobnego spotkania proszone są o kontakt e-mailowy z prof. Adamem Kulczyckim: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

2

1 B. Grott, Ukraiński nacjonalizm a Polska polityka wobec Ukrainy i Ukraińców, „Biuletyn Informacyjny IPN” 2010, nr 7-8, s. 36.

2 Por. M. Poradowski, Katolickie Państwo Narodu Polskiego, Wrocław 1997.

3 Zob. G. Chomyszyn, Problem ukraiński, Warszawa 1933.

4 B. Grott, op. cit., s. 37.

5 Archiwum USBU u Lwiwskij obłasti, Kryminalni sprawy, P-32693, Slipyj Josyf Iwanowycz, k. 346. Podaję za I. Pojizdnyk, Ukraiński Kościół Greckokatolicki wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939–1946, „Pamięć i Sprawiedliwość" 2007, nr 1, s. 147.

6 CDIAL - Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrajiny u Lwowi (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie), zesp. 358, inw. 1, vol. 11, arkusz 2, List Metropolity Andryja Szeptyckiego do pułkownika Andryja Melnyka z 7 lipca 1941; zob. także W. Kosyk, Ukrajina w Druhij switowij wijni u dokumentach, t. 2, Kyjiw 1998, s. 384.

7 Cytuję za G. Motyka, Postawy wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939-1953 w zależności od przynależności etnicznej, państwowej i religijnej [w:] Tygiel narodów, pod red. K. Jasiewicza, Warszawa - Londyn 2002, s. 403.

  Komentarze mogą zamieszczać tylko osoby zalogowane.
  Zaloguj się i komentuj...

  Rzeszów to nie Szanghaj ani też Dubaj

  Felietony Redaktora Naczelnego |  wtorek, 26, maj 2020
      Widzę, że nikt nie jest w stanie przekonać Pana Prezydenta, że podąża w złym kierunku. Wszystko się zgadza, ale Rzeszów to nie Szang...
  Czytaj Dalej...

  Nowa tablica na górze Monastyrz na Podkarpaciu

  Aktualności |  wtorek, 04, luty 2020
    Pomnik w Monasterzu (stan w styczniu 2020). Zdjęcie nadesłane do Naszego Słowa (fragment) Kontrowersyjny ukraiński aktywista Igor Isajew p...
  Czytaj Dalej...

  Ukraińskie błędy polityczne

  Aktualności |  poniedziałek, 08, kwiecień 2019
      Niezależnie od wyników II tury wyborów na prezydenta Ukrainy, przyszły przywódca tego kraju powinien naprawić błędy w zaniedbanych w...
  Czytaj Dalej...

  Laureaci konkursu wiedzy o Rzeszowie nagrodzeni

  Super News |  sobota, 26, styczeń 2013
  W piątek, 18 stycznia 2013 roku, w Sali Posiedzeń Rzeszowskiego Ratusza odbyła się uroczysta gala konkursu wiedzy o Rzeszowie pod hasłem „Rzeszów - ...
  Czytaj Dalej...

  Prezes Solidarnej Polski w Nisku, Tarnobrzegu, Stalowej Woli

  Super News |  piątek, 18, maj 2012
    W niedzielę (20 maja) lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro spotka się z mieszkańcami Niska, Tarnobrzega i Stalowej Woli. Poniżej prog...
  Czytaj Dalej...

  Co łączy Palikota i Komorowskiego

  Super News |  środa, 25, styczeń 2012
  Na portalu www.nowyekran.pl napotkałem bardzo intresujący wpis.  Zainteresowanych zapraszam na http://janpinski.nowyekran.pl/post/49567,broni...
  Czytaj Dalej...

  O dylematach i pułapkach marketingu miasta

  Super News |  sobota, 10, grudzień 2011
  - Marketingu miasta nie da się sprowadzić do promocji miasta. Marketing miasta wymaga konsekwencji i cierpliwości, gdyż efekty nie pojawią się od razu...
  Czytaj Dalej...

  Niedokończone msze wołyńskie

  Super News |  sobota, 12, listopad 2011
  Od poniedziałku (7 listopada br.) w Atrium Collegium Norvidianum KUL (Al. Racławickie 14) można oglądać bardzo ciekawą wystawę „Niedokończone msze...
  Czytaj Dalej...

  Ile mandatów dla Podkarpacia?

  Aktualności |  poniedziałek, 10, październik 2011
  PODKARPACIE. Ważą się losy mandatów dla Podkarpacia. Każda z partii ma ochotę na jak najwięcej miejsc w Sejmie. PiS ma pewnych 14 mandatów, PO 6. PS...
  Czytaj Dalej...

  Najwyższa frekwencja w Czarnej Łańcuckiej

  Aktualności |  niedziela, 09, październik 2011
    PODKARPACIE. Ponad 47,16 proc. mieszkańców Czarnej Łańcuckiej poszło do głosowania do godz. 18. Natomiast najmniej w gminie Dynów, bo tylko 29...
  Czytaj Dalej...

  Odnowić Polskę

  Telewizja i Radio Wyborcze |  wtorek, 04, październik 2011
    Relacje dźwiękowe ze spotkania z Posłem Zbigniewem Ziobro:   Spotkanie w Sędziszowie Małopolskim - 2 października 2011 r. ...
  Czytaj Dalej...

  Odnowić Polskę

  Super News |  poniedziałek, 03, październik 2011
  RZESZÓW, JAROSŁAW. – Potrzebny jest pozytywny scenariusz, aby odnowić Polskę. Media liberalne, sprzyjające obecnemu rządowi, nie koncentrują się na ty...
  Czytaj Dalej...
  Copyright © 2020 Gazeta Parlamentarna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt i wykonanie Studio-Gestgraf

  Nasi Partnerzy

  Polecane Strony

  Media Podkarpackie

  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu